Designed for human performance

Den mänskliga kroppen är ett anatomiskt mirakel och ju bättre vi tar hand om den, desto bättre blir vår prestation. Se bara på vilken elitidrottsman som helst. Detsamma gäller vardagens vanligaste kroppsrörelse: sittande. Om vi sitter i stolar som tar hänsyn till kroppens naturliga rörelser andas vi bättre. Och andas vi bättre, har vi lättare att koncentrera oss. Vår filosofi 2PP™ bygger på att kroppen måste röra sig och hållas upprätt för att blodet ska syresättas ordentligt. Företag och anställda med de bästa förutsättningarna levererar även ett bättre resultat på nedersta raden.

 

Share |