Performance Study

Sittandet är troligen en av de allra vanligaste arbetsställningarna i dagens industrialiserade värld. Så vanlig att vi inte ens tänker på den. Men visst borde det gå att få ut mer av denna enkla och vardagliga aktivitet?

RH har alltid legat i framkant för att belysa relationen mellan arbetsmiljö, personliga prestationer och minskad sjukfrånvaro. För att klarlägga sambandet mellan hur våra stolar kan ge ökade prestationer genomför vi det vi kallar ”RH Performance Study”.

Utformningen av studien

  • Studien har genomförts i deltagarnas normala miljö, huvudsakligen skrivbordsarbete.
  • Användarens prestation mäts och observeras objektivt över en tidsperiod på 6–12 månader.
  • Stolarna har utrustats med elektroniska ”dataloggers” som mäter användarnas rörelser och användning av stolsreglagen.
  • Grupper om 25 deltagare eller fler fyller i ett detaljerat frågeformulär om sin arbetsmiljö.
  • Försöksgruppen får ergonomiutbildning och instruktioner om hur de ska använda stolarna.
  • Kontrollgrupper används för att jämföra resultaten med försöksgrupperna.


Prova vår Performance Tool och se hur RH Stolen kan öka ditt företags prestation.

 

 

Share |