Fem grundläggande principer för hållbarhet

 

1. Låg vikt
2. Få komponenter
3. Bra material
4. Lång livslängd
5. Vagga till vagga


1. Lägsta möjliga ”koldioxidavtryck”

2. Inga giftiga kemikalier
3. Minskad användning av icke förnybara resurser


 

 

 

 

Share |