RH stolar till World Child Foundations

Childhood vill att barn ska få vara barn. De stöder därför projekt som arbetar med att ge utsatta och utnyttjade barn bättre levnadsförhållanden.

RH Stolen har nu bidragit till att underlätta Childhoods arbeta genom att skänka dem 10 RH Ambio kontorsstolar i samband med Childhoods flytt till nytt kontor.

Share |