RH minskar CO2 utsläpp med över 30%

Minskningen beror främst på att stora detaljer i stolarna som tidigare varit tillverkad av jungfrulig aluminium nu är ersatt av aluminium som är återvunnen. På RH Logic 400 beror även minskningen på att modellen fått ett nytt aluminiumfotkryss i som består av mindre aluminium och har lägre vikt än det tidigare.

Som en del av vår kontinuerliga förbättringsprocess är målet att under 2010 forsätta minska CO2 utsläppen för våra stolar. Genom våra EPD dokument och klimatdeklarationer, som vem som helst kan ladda ner, kan du läsa om förbättringarna samt övriga punkter i produkternas livscykelbedömning och kvantitativa data om miljöprestanda.

Här hittar du EPD dokumenten och klimatdeklarationerna.

Share |